Co to jest identyfikator zbioru usług SSID?

SSID, czyli Service Set Identifier (identyfikator zestawu usług) w sieci to cyfrowy znak obecności sieci, który można edytować i który jest zbudowany z prostych języków i znaków. Bardziej uproszczone wyjaśnienie brzmi: SSID to nazwy, które są widoczne jako dostępne sieci na urządzeniu, takim jak laptop czy smartfon. Popularnym przykładem SSID, który można zobaczyć na co dzień, jest dostępne WiFi lub nazwa hotspotu, która jest ustawiona ręcznie lub domyślnie. Każda sieć ma identyfikator SSID, a w przypadku produktów domyślnym identyfikatorem SSID jest zazwyczaj nazwa marki lub nazwa modelu, jak w przypadku routerów lub modemów.

Domyślny identyfikator SSID dowolnego urządzenia to ten, który działa na nim bez konieczności ręcznego ustawiania. Jest to po prostu nazwa hotspotu lub sieci WiFi, którą stuka się, aby uzyskać połączenie z daną siecią, czasami z hasłem, a nawet bez niego. Ręczne identyfikatory SSID są sugerowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, a nie domyślne identyfikatory SSID, które są bardziej podatne na ataki hakerów. Sieć może mieć więcej niż jeden identyfikator SSID, a identyfikator SSID może być zmieniany przez hosta w każdej sieci bezprzewodowej.

  • >