192.168.1.2

192.168.1.2 to domyślny adres IP domowych routerów szerokopasmowych, umożliwiający zarządzanie panelem routera bezprzewodowego i logowanie się do panelu administracyjnego. Dostęp do panelu administracyjnego umożliwia zmianę konfiguracji związanych z routerem.

Ponieważ 192.168.1.2 jest adresem sieci prywatnej IPv4, nie można go używać poza siecią domową. Nie ma możliwości korzystania z publicznego adresu IP routera.

192.168.1.2

Jak wprowadzić adres 192.168.1.2?

  1. Aby uzyskać dostęp do adresu IP, należy ręcznie wpisać w przeglądarce adres http://192.168.1.2 lub skopiować i wkleić adres przedstawiony powyżej;
  2. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony panel z loginem i hasłem. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające. Jeśli ich nie masz, możesz się o tym przekonać, czytając informacje zawarte w tym artykule. Można również dowiedzieć się, jak odzyskać hasło, jeśli zostało ono zmienione lub zapomniane.
  3. Do zmiany ustawień w panelu administracyjnym można użyć adresu 192.168.1.2. Routery można skonfigurować w taki sposób, aby niektóre komputery w sieci prywatnej łączyły się z Internetem.

Jak znaleźć hasło logowania do 192.168.1.2?

Domyślne hasło dla 192.168.1.2 jest ustawione i można je łatwo znaleźć w naszym artykule na temat haseł do routerów.

Dokładne hasło nie jest publicznie dostępne, spróbuj kombinacji pomiędzy standardowymi opcjami: login „admin” hasło „admin”, „user” – „user” lub 1234 i 1234

192.168.1.2

Jeśli jednak kilkakrotnie wprowadzono błędne hasło i system nie pozwala już na wejście, należy je zresetować. Wszystkie urządzenia mają malutki przycisk, który trzeba naciskać przez ponad 15 sekund, używając igły lub rozłożonego spinacza. Przycisk resetowania przywraca ustawienia fabryczne routera i umożliwia ponowne wprowadzenie hasła.

192.168.1.2

Adres 192.168.1.2 jest ustawiony domyślnie dla różnych routerów i punktów dostępowych. W rzeczywistości każdy router lub sieć LAN można skonfigurować tak, aby korzystał z adresu 192.168.1.2. Pozwala to uniknąć konfliktów adresów, ponieważ urządzenie będzie go używać tylko w sieci wewnętrznej.

  • >