192.168.0.1

192.168.0.1 to adres tablicy routerów D-Link i Netgear podobnej do  192.168.1.1  lub  10.0.0.1. Ta  brama routera  to prywatny adres sieciowy IPv4, którego router domowy może użyć do skonfigurowania bramy domyślnej. W sieci tylko jedno urządzenie musi używać adresu 192.168.0.1, aby zapobiec konfliktom adresów.

192.168.0.1

Jak połączyć się z 192.168.0.1

  1. Aby uzyskać dostęp do konsoli zarządzania kopii routera, wprowadź   adres http://192.168.0.1 w adresie URL przeglądarki internetowej
  2. Gdy dojdziesz do panelu logowania administratora, wprowadź swoją  nazwę użytkownika i hasło. Jeśli ich nie znasz, możesz je znaleźć na liście domyślnych nazw użytkownika i haseł lub skonfigurować nowe, postępując zgodnie z tym artykułem.
  3. W panelu administracyjnym będziesz mógł zmienić wszystkie parametry, takie jak: DNS, przydzielanie adresów IP, routing i inne.

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do 192.168.0.1?

Jeśli występuje problem z połączeniem, najpierw sprawdź, czy adres IP routera to 192.168.0.1. Niektórzy ludzie mogą się mylić i wpisać  192.168.Ol  lub  192.168.0.1.1 .

Aby znaleźć adres IP routera, sprawdź naszą listę adresów IP routerów lub nasz artykuł na temat znajdowania adresu IP routera w różnych systemach operacyjnych.

Jeśli adres bramy to 192.168.0.1 i nie działa, upewnij się, że wyłączyłeś zaporę lub program antywirusowy działający w tle.

Jak zmienić hasło routera?

Aby zmienić hasło, zaloguj się do panelu sterowania routera, wpisując adres IP domyślnego routera w pasku adresu przeglądarki. Wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do routera załaduje interfejs administracyjny routera. Znajdź kartę administratora w interfejsie administratora routera. Kliknij łącze Zmień hasło. Wprowadź nowe hasło dwukrotnie w interfejsie.

192.168.8.1

  • >