Znajdź adres IP routera

W większości przypadków dostawca usług internetowych przydziela 192.168.1.1 lub 192.168.0.1 jako domyślny adres IP routera. Jeśli jednak te sposoby nie działają, należy znaleźć adres IP bramy domyślnej routera. Ta instrukcja pomoże Ci ustalić adres IP routera w systemach Windows, macOS, Android, iOS i Linux.

Aby znaleźć adres IP routera w systemie Windows, wykonaj następujące proste czynności:

Windows

 1. Otwórz wiersz polecenia z paska wyszukiwania, wpisując „cmd”, lub z menu Start ” > „System Windows” > „Wiersz polecenia
 2. Po otwarciu wiersza poleceń wpisz polecenie ipconfig i naciśnij klawisz Enter.
  Znajdź adres IP routera
 3. Różne wyniki zostaną wyświetlone w wierszu poleceń systemu Windows. Adres znajdujący się obok bramy domyślnej będzie adresem IP routera.

macOS

Wykonaj poniższe kroki, aby poznać adres IP routera w systemie macOS.

 1. Przejdź do Apple Menu > Preferencje systemowe > Sieć (ikona).
 2. Wybierz połączenie, z którym jesteś aktualnie połączony.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  Znajdź adres IP routera
 4. Następnie kliknij zakładkę TCP/IP, aby wyświetlić adres IP routera.

Możesz także użyć aplikacji Terminal, aby sprawdzić adres IP routera.

 1. Otwórz aplikację Terminal z Narzędzia.
 2. W oknie terminala wpisz polecenie netstat-nr | grep default.
 3. Pojawią się wyniki, a obok opcji Gateway (Brama) można znaleźć adres IP routera.

Android

W przypadku urządzeń z systemem Android można użyć aplikacji innej firmy, aby poznać domyślny adres IP routera. Jednak w przypadku wyższych wersji systemu Android (7.0 i nowszych) adres IP można poznać bezpośrednio z urządzenia.

Aby to zrobić,

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Wi-Fi.
 2. Stuknij przycisk Konfiguruj.
  Znajdź adres IP routera
 3. Adres IP routera zostanie wyświetlony obok etykiety z adresem IP.

iOS

W przypadku urządzeń z systemem iOS wykonaj następujące kroki, aby poznać adres IP routera.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Wybierz sieć, z którą jesteś aktualnie połączony.
  Znajdź adres IP routera
 3. Można tam znaleźć adres IP routera.

Linux

Aby znaleźć adres IP w systemie Linux, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Aplikacje > Narzędzia systemowe > Terminal.
 2. Gdy otworzy się okno Terminala, wpisz ifconfig.
  Znajdź adres IP routera
 3. W wynikach wyszukiwania można znaleźć adres IP routera obok adresu bramy domyślnej.
 • >