Jak zmienic nazwe i haslo WiFi

Jeśli zdarzyło Ci się zgubić hasło do swojej sieci Wi-Fi, oto jak je odzyskać. Jeśli nie zmieniłeś wcześniej hasła, możesz użyć domyślnego loginu sieci WiFi, który jest wydrukowany na etykiecie z tyłu routera. Możesz też sprawdzić listę domyślnych nazw użytkowników i haseł.

Poniżej pokazujemy, jak odzyskać hasło do sieci WiFi w systemie Windows, macOS oraz poprzez panel administracyjny routera:

Panel administratora routera:

Jeśli jesteś już połączony z siecią WiFi, ale nie pamiętasz hasła do sieci, możesz skorzystać z poniższej metody, aby znaleźć hasło.

 1. Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do interfejsu internetowego routera, używając domyślnego adresu IP routera.
 2. Domyślny adres IP to zazwyczaj 192.168.1.1 lub 192.168.0.1 (sprawdź listę domyślnych identyfikatorów i haseł routera).
 3. Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Wireless > Wireless Settings.
 4. Obok pola Hasło lub klucz zabezpieczający będzie widoczne hasło WiFi.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi

Windows:

Odzyskanie zapomnianego hasła do sieci WiFi jest łatwe w systemie Windows, jeżeli wcześniej łączyłeś się z siecią WiFi za pośrednictwem tego samego komputera z systemem Windows. Ponieważ hasło zostało wprowadzone przed połączeniem się z siecią, jest ono zapisane na komputerze, a oto jak można odzyskać zapomniane hasło WiFi w systemie Windows:

 1. W polu Uruchom lub w menu Start wyszukaj polecenie Wyświetl połączenia sieciowe i naciśnij klawisz Enter.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 2. Zostanie otwarte nowe okno z wszystkimi sieciami. Wybierz swoją sieć WiFi, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Stan.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 3. Zostanie wyświetlone nowe okno. Kliknij opcję Właściwości sieci bezprzewodowej.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 4. Teraz przejdź do karty Zabezpieczenia.
 5. W sekcji Klucz zabezpieczeń sieci zaznacz pole wyboru Pokaż znaki.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 6. Po wykonaniu tej czynności hasło wybranego połączenia bezprzewodowego stanie się widoczne.

macOS:

Podobnie jak w przypadku komputerów z systemem Windows, możesz również odzyskać hasło sieci WiFi, jeśli wcześniej łączyłeś się z siecią WiFi z urządzenia z systemem macOS. Oto jak można odzyskać zapomniane hasło do sieci WiFi w systemie macOS:

 1. Otwórz Finder i przejdź do Applications (Aplikacje) > Utilities (Narzędzia).
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 2. Teraz wyszukaj pozycję Keychain Access i kliknij ją.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 3. Upewnij się, że w lewej kolumnie wybrano System i Hasła.
 4. W tym miejscu wybierz z listy swoją sieć WiFi i kliknij ją dwukrotnie.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 5. Zaznacz pole wyboru Pokaż hasło, aby hasło było widoczne. (Aby hasło było widoczne, należy wprowadzić hasło administratora).

Uwaga: Nazwa użytkownika administratora to nazwa profilu Apple ID, a hasło jest takie samo, jak to, którego używasz do logowania się do urządzenia.

Jak zmienic nazwe i haslo WiFi

Resetowanie fabryczne:

Jeśli żadna z powyższych metod nie jest wykonalna, być może nie ma innego wyjścia, jak tylko przywrócenie ustawień fabrycznych routera. Po przywróceniu ustawień fabrycznych routera wszystkie wprowadzone zmiany są przywracane do domyślnych ustawień fabrycznych, w tym zmienione hasło WiFi.

Poniżej opisano sposób przywracania ustawień fabrycznych routera:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne routera Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

 1. Weź ostry, spiczasty przedmiot, np. igłę lub wykałaczkę.
  Jak zmienic nazwe i haslo WiFi
 2. Poszukaj małego ukrytego przycisku z tyłu routera, oznaczonego jako RESET.
 3. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk za pomocą igły przez 10-15 sekund.
 4. Po upływie tego czasu zwolnij przycisk, a router uruchomi się ponownie.
 5. Teraz wszystko zostanie przywrócone do ustawień domyślnych, łącznie ze zmienioną nazwą użytkownika i hasłem, i będzie można zalogować się przy użyciu domyślnych danych uwierzytelniających.
 • >