tplinkwifi.net logowanie i konfiguracja

Od czasu do czasu aktywni użytkownicy Internetu muszą zmienić ustawienia swojego routera lub dostroić go/uaktualnić oprogramowanie sprzętowe routera.
Aby to zrobić, otwórz stronę administratora lub ustawień routera. Do zalogowania się do panelu administracyjnego routera należy użyć strony tplinklogin.net. Wpisz ten adres internetowy w pasku adresu okna przeglądarki.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do odpowiedniej sieci na routerze. Jednak w tym adresie internetowym zaszły pewne zmiany, nowe routery Tplink nie używają tego adresu do logowania się do sieci tplink. Nowy adres internetowy używany do logowania się do routera to tplinkwifi.net.

Firma Tplink utraciła kontrolę nad starą domeną i przekazała nową domenę użytkownikom. Niektórzy użytkownicy nadal próbują zalogować się do ustawień pod starym adresem. Domyślnie używany adres IP to 192.168.1.1. Omówmy teraz czynności związane z logowaniem do routera.

tplinkwifi.net logowanie i konfiguracja

Jak zalogować się do routera Tplink?

Wewnętrzny serwer internetowy, zwany także stroną zarządzania routerem, nie wymaga dostępu do Internetu. Podłączenie routera do komputera nie jest wymagane. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. Aby zalogować się za pośrednictwem routera Tp Link, wykonaj poniższe kroki.

  1. Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu podłączonym do routera Tplink, a następnie wprowadź adres IP lub domyślny adres internetowy. Domyślny adres IP to 192.168.1.1, a domyślny adres internetowy to tplinklogin.net lub tplinkwifi net. Użyj jednego z nich, aby wyświetlić stronę logowania do routera.
  2. Na stronie logowania do sieci wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślne dane logowania są wydrukowane na etykiecie na routerze. Wprowadź te same dane, a zostaniesz przekierowany na stronę administracyjną routera tp link.
    tplinkwifi.net logowanie i konfiguracja

Po naciśnięciu przycisku logowania zostanie wyświetlona strona administratora. W tym miejscu można zmienić różne ustawienia routera Tplink. Zaleca się zmianę hasła zaraz po zakończeniu konfiguracji. Głównym problemem jest tu bezpieczeństwo. Aby zmienić hasło routera, wykonaj czynności opisane w następnej sekcji.

Jak zmienić hasło administratora routera Tplink?

Po skonfigurowaniu adresu 192.168.1.1 można zmienić hasło do routera tp link, wykonując poniższe proste czynności.

  • Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP lub domyślny adres internetowy, aby otworzyć stronę logowania.
  • Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to 168.1.1 admin . Jeśli dane logowania zostały zmienione, wprowadź zmienione dane.
  • Przejdź do zarządzania, następnie do kontroli dostępu, a następnie do hasła.
  • W polu wpisz stare hasło, a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź je.
  • Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Hasło zostało pomyślnie zmienione.

Wzmacniacz sygnału wifi Tplink

Po pierwsze, dostęp do Internetu zapewniają tylko routery. W miejscach, w których nie ma dostępu do Internetu lub gdy router nie może objąć swoim zasięgiem całego obszaru, należy zainstalować inny router o tej samej wartości. Jednak obecnie dostępne są wzmacniacze sygnału wifi, które służą do zwiększania zasięgu routera. Repeatery wifi firmy Tplink to jedne z najlepszych przedłużaczy sieci, które mogą objąć cały dom lub biuro.

Znaczenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego routera

Gdy prędkość sieci WiFi spada, wyłączasz i włączasz router. Przyczyną małej szybkości Internetu może być jednak przestarzałe oprogramowanie sprzętowe routera. Dla pewności należy aktualizować oprogramowanie sprzętowe routera, gdy pojawi się nowe oprogramowanie, a nie wtedy, gdy wystąpią problemy.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą być instalowane automatycznie, więc gdy pojawi się nowe oprogramowanie sprzętowe lub aktualizacje, zostaną one pobrane samodzielnie i nie będzie żadnych problemów. Istnieją także inne możliwości ręcznego wykonania tej operacji.

Aby przeprowadzić ręczną aktualizację oprogramowania sprzętowego, należy zalogować się na routerze Tplink. Jednak podczas otwierania strony administratora może wystąpić problem, dlatego lepiej jest włączyć funkcję automatycznej aktualizacji.

  • >